25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Що таке інвестиційний пай?

РедагуватиУ обранеДрук

Інвестиційний сертифікат - іменний цінний папір, що засвідчує частку його власника у праві власності на майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, право вимагати від керуючої компанії належного довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, право на отримання грошової компенсації при припиненні договору довірчого управління пайовим інвестиційним фондом з усіма власниками інвестиційних паїв цього пайового інвестиційного фонду (припинення пайового інвестиційного фонду).

Інвестиційний сертифікат відкритого пайового інвестиційного фонду засвідчує також право власника цього паю вимагати від управляючої компанії погашення інвестиційного паю і виплати в зв'язку з цим грошової компенсації, сумірною припадає на нього частці у праві спільної власності на майно, що становить цей пайовий інвестиційний фонд, в будь-який робочий день .

Інвестиційний сертифікат інтервального пайового інвестиційного фонду засвідчує також право власника цього паю вимагати від управляючої компанії погашення інвестиційного паю і виплати в зв'язку з цим грошової компенсації, сумірною припадає на нього частці у праві спільної власності на майно, що становить цей пайовий інвестиційний фонд, не рідше одного разу на рік протягом терміну, визначеного правилами довірчого управління цим пайовим інвестиційним фондом.

Інвестиційний сертифікат закритого пайового інвестиційного фонду засвідчує також право власника цього паю вимагати від управляючої компанії погашення інвестиційного паю і виплати в зв'язку з цим грошової компенсації, сумірною припадає на нього частці у праві спільної власності на майно, що становить цей пайовий інвестиційний фонд, у випадках, передбачених справжнім Федеральним законом, право брати участь у загальних зборах власників інвестиційних паїв і, якщо правилами довірчого управління цим пайовим інвестиційним фондом передбачена виплата доходу від довірчого управління майном, що є цей пайовий інвестиційний фонд, право на отримання такого доходу.

Кожен інвестиційний пай засвідчує однакову частку в праві спільної власності на майно, що становить пайовий інвестиційний фонд, і однакові права.

Інвестиційний сертифікат не є емісійним цінним папером. Права, засвідчені інвестиційним паєм, фіксуються в бездокументарній формі. Кількість інвестиційних паїв, які видаються керуючими компаніями відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується. Кількість інвестиційних паїв, які видаються керуючою компанією закритого пайового інвестиційного фонду, вказується в правилах довірчого управління цим пайовим інвестиційним фондом.

Інвестиційний сертифікат не має номінальної вартості. Кількість інвестиційних паїв, що належать одному власнику, може виражатися дробовим числом.

Випуск похідних від інвестиційних паїв цінних паперів не допускається.

Інвестиційні паї вільно звертаються по закінченні формування пайового інвестиційного фонду. Обмеження обігу інвестиційних паїв можуть встановлюватися федеральним законом. Облік прав на інвестиційні паї здійснюється на особових рахунках у реєстрі власників інвестиційних паїв пайового інвестиційного фонду (далі - реєстр власників інвестиційних паїв) і, якщо це передбачено правилами довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, на рахунках депо депозитаріями, яким для цих цілей в реєстрі власників інвестиційних паїв відкриваються особові рахунки номінальних утримувачів. При цьому депозитарії, за винятком депозитаріїв, що здійснюють облік прав на інвестиційні паї, які звертаються через організатора торгівлі, не вправі відкривати рахунки депо іншим депозитаріям, що виконує функції номінальних власників цінних паперів своїх клієнтів (депонентів).

Джерела:

Вікіпедія - інвестиційний пай

UFG Invest - що таке інвестиційний пай?

Юридичний словник - інвестиційний пай

Evrodol.ru - пайові інвестиційні фонди

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Що таке інвестиційний пай?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Що таке інвестиційний пай?