25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Які існують види оферти?

РедагуватиУ обранеДрук

Оферта - письмову пропозицію продавця або покупця про укладення договору. Оферта містить всі основні умови майбутньої угоди: найменування товару, кількість, якість, ціну, умови поставки, термін поставки, умови платежу, характер тари і упаковки.

Відмінні ознаки оферти

За російським законодавством оферта повинна:

 • бути досить певної;
 • виражати намір особи вважати себе що уклали договір з адресатом;
 • містити всі істотні умови договору.

Особливості оферти

 • Оферта повинна містити істотні умови договору;
 • оферта пов'язує направила її обличчя з моменту її отримання адресатом. ;
 • якщо повідомлення про відкликання оферти надійшло раніше або одночасно з самою офертою, оферта вважається не отриманої;
 • отримана адресатом оферта не може бути відкликана протягом строку, встановленого для її акцепту, якщо інше не обумовлено в самій оферті або не випливає із суті пропозиції чи обстановки, в якій воно було зроблено.

Розрізняють види оферти: тверда і вільна.

 • Тверда оферта - оферта, яка подається тільки одному партнеру, який повинен акцептувати оферту протягом певного часу, після чого угода вважається укладеною.
 • Вільна оферта - оферта, яка може бути видана на одну і ту ж партію товару кільком можливим покупцям. Вільна оферта не зв'язує продавця своєю пропозицією і не встановлює строк для відповіді.
  Вільна оферта - по суті - пропозиція вступити в переговори.
 • Перша тверда оферта - тверда оферта для покупця, який володіє переважним правом закупівлі або збуту пропонованого товару на певному ринку.
 • Контроферти - контрпропозиція, заява про прийняття пропозиції укласти договір, але на інших умовах, ніж ті, які значилися в первісному реченні.
 • Тверда контроферти - згоду (акцепт) покупця з умовами оферти.
 • Акцепт оферти - згоду на укладення договору відповідно до пропозиції (офертою) іншої сторони.
 • Оферент - особа, яка зробила оферту. У переказному векселі в ролі оферента виступає векселедавець (трасант).
 • Публічна оферта - реклама товару в засобах масової інформації та інших, вільно доступних джерелах інформації.
 • Гарантія оферти - банківська гарантія, метою якої є гарантування твердості виданої фірмою оферти на відкритих торгах. Гарантія оферти подається разом з офертою і забезпечує виплату гарантованої суми: (а) при відкликання оферти до закінчення терміну-(б) якщо замовлення після отримання його на торгах не буде прийнятий представившим оферту- (в) якщо ця гарантія після отримання на торгах замовлення не буде замінена гарантією виконання. Зазвичай сума гарантії оферти становить 1-5% суми оферти. Термін дії гарантії - до підписання договору.
 • Тендер - конкурсна форма проведення підрядних торгів-змагання представлених претендентами оферт з точки зору їх відповідності критеріям, що містяться в тендерній документації.
 • Трактаціі - попередню пропозицію про продаж або закупівлю товару, що має метою з'ясування можливих покупців або продавців, зацікавлених в укладанні відповідної угоди.

Варто так само відзначити, що:

 • Якщо повідомлення про відкликання акцепту надійшло особі, яка подала оферту, раніше акцепту або одночасно з ним, акцепт вважається не отриманим.
 • Коли в оферті визначений термін для відповіді, договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий особою, яка направила оферту, у межах зазначеного в ній терміну.
 • Коли в письмовій оферті не визначений термін для акцепту, договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий особою, яка направила оферту, до закінчення строку, встановленого законом або іншими правовими актами, а якщо такий строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього часу.
 • Коли оферта зроблена усно без зазначення строку для відповіді, договір вважається укладеним, якщо інша сторона негайно заявила про її акцепт.
 • У випадках, коли своєчасно спрямоване повідомлення про акцепт отримано із запізненням, акцепт не рахується опоздавшим, якщо сторона, що направила оферту, негайно не повідомить іншу сторону про отримання акцепту із запізненням.
 • Якщо сторона, що направила оферту, негайно повідомить боці ухвалення її акцепту, отриманого із запізненням, договір вважається укладеним.
 • Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, ніж запропоновано в оферті, не є акцептом, така відповідь визнається відмовою від акцепту і в той же час новою офертою.
 • Якщо в договорі не зазначено місце його укладення, договір визнається укладеної місці проживання громадянина чи місці перебування юридичної особи, який направив оферту.

Висновок цивільно-правового договору в обов'язковому порядкуе

1. У випадках, коли відповідно до Цивільного кодексу РФ або іншими законами для боку, якої спрямована оферта (проект договору), укладення договору обов'язково, ця сторона повинна направити іншій стороні повідомлення про акцепт, або про відмову від акцепту, або про акцепт оферти на інших умовах (протокол розбіжностей до проекту договору) протягом тридцяти днів з дня отримання оферти.

Сторона, що направила оферту і одержала від сторони, для якої укладення договору обов'язково, повідомлення про її акцепт на інших умовах (протокол розбіжностей до проекту договору), вправі передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду протягом тридцяти днів з дня отримання такого сповіщення або закінчення строку для акцепту.

2. У випадках, коли відповідно до Цивільного кодексу РФ або іншими законами укладення договору обов'язково для сторони, яка направила оферту (проект договору), і їй протягом тридцяти днів буде направлений протокол розбіжностей до проекту договору, ця сторона зобов'язана протягом тридцяти днів з того дня, як отримала протокол розбіжностей, сповістити іншу сторону про прийняття договору в її редакції або про відхилення протоколу розбіжностей.

При відхиленні протоколу розбіжностей або неотриманні повідомлення про результати його розгляду в зазначений термін сторона, спрямувала протокол розбіжностей, вправі передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду.

3. Правила про терміни, передбачені пунктами 1 і 2 статті 445 Цивільного кодексу РФ, застосовуються, якщо інші терміни не встановлено законом, іншими правовими актами або не узгоджені сторонами.

4. Якщо сторона, для якої відповідно до Цивільного кодексу РФ або іншими законами укладення договору обов'язково, ухиляється від його укладення, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір.

Сторона, необгрунтовано ухиляється від укладення договору, повинна відшкодувати другій стороні завдані цим збитки.

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Які існують види оферти?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Які існують види оферти?