25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Що таке рентабельність персоналу?

РедагуватиУ обранеДрук

Рентабельність - (Дохідний, корисний, прибутковий) - відносний показник економічної ефективності. Рентабельність комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств. Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення прибутку до активам, ресурсам або потокам, її формує. Може виражатися як у прибутку на одиницю вкладених коштів, так і в прибутку, яку несе в собі кожна отримана грошова одиниця. Показники рентабельності часто виражають у відсотках.

Рентабельність основних засобів - ставлення (чистої) прибутку до величини основних засобів.

РОС = ЧП / основні засоби * 100%

Рентабельність реалізованої продукції - відношення прибутку від реалізації до обсягу реалізації.

РРП = (прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг / реалізація) * 100%

Рентабельність персоналу - ставлення (чистої) прибутку до середньооблікової чисельності персоналу.

РП = чистий прибуток / середньооблікова чисельність * 100%

Рентабельність продажів - відношення операційного прибутку (прибутку від продажів) компанії до її виручці.

РП = операційний прибуток / виручка * 100%

Рентабельність активів - відношення чистого прибутку до середнього за період розміром сумарних активів.

РА = чистий прибуток / активи * 100%

Коефіцієнт базової прибутковості активів - відношення прибутку до сплати податків і відсотків до отримання до сумарної величини активів.

КБПА = операційний прибуток / активи * 100%

Рентабельність інвестованого перманентного капіталу - відношення чистого операційного прибутку до середнього за період власним і довгострокових позикових капіталу.

Ріпка = операційний прибуток * (1-Ставка податку на прибуток) / інвестований капітал * 100%

Рентабельність власного капіталу - відношення чистого прибутку до середнього за період розміром власного капіталу.

РСК = чистий прибуток / власний капітал * 100%

Джерела:

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Що таке рентабельність персоналу?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Що таке рентабельність персоналу?