25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Що таке дебіторська заборгованість?

РедагуватиУ обранеДрук

Дебіторська заборгованість, як правило, займає значну питому вагу в складі оборотних активів підприємства, тому її аналіз має велике значення для оцінки стану оборотних коштів підприємства.

Під дебіторською заборгованістю розуміють заборгованість організацій і фізичних осіб даної організації (заборгованість покупців за придбаний товар або надані послуги, заборгованість підзвітних осіб за видані їм грошові суми та ін.). Відомо, що за рахунок власних і позикових джерел відбувається формування оборотних коштів підприємства. Засоби і джерела коштів підприємства знаходяться в постійному кругообігу - гроші перетворюються на сировину і матеріали, які в ході виробничого процесу стають готовою продукцією, яка реалізується за готівковий або безготівковий розрахунок. У ході цих процесів виникають розрахунки з юридичними та фізичними особами, Пенсійним фондом, органами соціального та медичного страхування, бюджетами всіх рівнів та ін. Отже, підтримка оптимального обсягу та структури поточних активів, джерел їх покриття і співвідношення між ними - необхідна складова забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємства.

Так, якщо в складі оборотних активів переважає дебіторська заборгованість, то підприємство або повинне залучати банківський кредит за високими ставками, або зупинятися в очікуванні сплати належних йому боргів. Поповнення готівки підприємства безпосередньо залежить від оборотності дебіторської заборгованості.

У зв'язку з цим аналіз дебіторської заборгованості є важливою частиною фінансового аналізу на підприємстві і дозволяє виявляти не тільки показники поточної (на даний момент часу) і перспективної платоспроможності підприємства, а й чинники, що впливають на їх динаміку, а також оцінювати кількісні та якісні тенденції зміни фінансового стану підприємства в майбутньому.

До завдань аналізу дебіторської заборгованості відносяться:

  • точний, повний і своєчасний облік руху грошових коштів та операцій з їх руху;
  • контроль за дотриманням касової і платіжно-розрахункової дисципліни;
  • визначення складу і структури простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, її частки в загальному обсязі дебіторської та кредиторської заборгованості;
  • виявлення структури даних по постачальниках по неоплачених у розрахунковими документами, постачальникам за простроченими векселями, постачальникам за отриманим комерційному кредиту, встановлення їх доцільності і законності.

Залежно від того, на скільки швидко оборотні активи перетворяться в готівку або повертаються з обороту для подальшого використання, залежить фінансовий стан підприємства, його платоспроможність.

Зростання дебіторської заборгованості може бути обумовлений збільшенням обсягів виробництва. Однак, якщо прибуток від реалізації має тенденції до зниження, збільшення дебіторської заборгованості недоцільно.

Значна частина дебіторської заборгованості за розрахунками за товари, роботи, послуги може свідчити про те, що підприємство активно використовує стратегію товарних позик для споживачів своєї продукції. Кредитуючи їх, підприємство фактично ділиться з ними частиною свого доходу. У теж час, у разі, коли платежі підприємству затримуються, воно змушене брати кредити для забезпечення своєї господарської діяльності, збільшуючи власну кредиторську заборгованість.

Для поліпшення фінансового стану підприємства необхідно зменшувати «перетікання» оборотних активів у дебіторську заборгованість, тобто кошти даного підприємства, які знаходяться в обороті інших підприємств.

Існують деякі загальні рекомендації, що дозволяють управляти дебіторською заборгованістю:

  • Постійно контролювати стан розрахунків з покупцями, особливо з відстроченою заборгованостях.
  • Встановити певні умови кредитування дебіторів, наприклад, покупець отримує знижку в 2% у разі оплати отриманого товару протягом 10 днів з моменту отримання товару. У разі несплати протягом місяця покупець буде змушений додатково сплатити штраф, величина якого залежить від моменту оплати.
  • По можливості орієнтуватися на велике число покупців, щоб зменшити ризик несплати одним або декількома покупцями.
  • Стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.

Джерела:

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Що таке дебіторська заборгованість?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Що таке дебіторська заборгованість?