25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Де в інтернеті знайти Етимологічний російськомовний словник Фасмера?

РедагуватиУ обранеДрук

Короткий опис і посилання на основні словники для використання on-line можна подивитися нижче.

Великий енциклопедичний словник - універсальне енциклопедичне видання, найбільше у вітчизняній практиці за широтою охоплення тем і змісту. Він містить 100 000 статей і адресований самому широкому колу читачів. У словнику відображені всі сфери життя суспільства - історія і сучасність, економіка і географія, наука і техніка, живопис і література, кіно і музика. Читач знайде статті з області права і політики, гуманітарних і природничих наук, медицини, філософії, релігії. 30 000 статей відведено біографій історичних особистостей і політиків, діячів науки і мистецтва, театру і кіно, лауреатів Нобелівських премій, академіків провідних академій світу, письменників, зірок сцени, спортсменів і т.д. Також містить статті про провідні компанії планети. 5000 статей про рослинний і тваринний світ, про різноманіття життя на Землі. Дані в статтях наводяться за станом на 2003 рік.

  • Великий енциклопедичний словник (БЕС) - on-line на ресурсі Словопедія
  • Великий енциклопедичний словник (БЕС) - on-line на ресурсі ВсеСлова.ру
  • Великий енциклопедичний словник (БЕC) - on-line на ресурсі slovorus.ru

Тлумачний словник живої мови В.І. Даля

«Словник живої великоросійської мови» В.І. Даля - самий знаменитий російський тлумачний словник. Незважаючи на існування словників-попередників, діалектних, диахронических, жаргонних словників, багатотомних сучасних лексикографічних описів, час від часу виявляється, що Cловарь Даля відображає російську мову точніше або повніше. Це збори російської лексики, що відноситься, переважно, до діалектів і професійним жаргонам, складене дилетантом-самоучкою, який неодноразово закликав писати як говоримо, ратував за повне позбавлення російської мови від іншомовних запозичень. Тлумачний словник містить деяку кількість недостовірного матеріалу (оказіональних слів), часом грішить проти граматики (наприклад, приставка регулярно називається приводом), але парадоксально точно передає як мовні реалії XIX століття, так і виразність донині існуючих говірок.

Сучасний тлумачний словник російської мови Т.Ф. Єфремової

Сучасний тлумачний словник російської мови під редакцією Т.Ф. Єфремової - найповніший серед існуючих тлумачних словників за обсягом словника (близько 160 000 словникових статей та понад 253 000 семантичних одиниць). Словник словника відображає лексичний склад російської мови рубежу XX-XXI століть. Крім загальновживаної, в словник увійшла і основна термінологічна лексика, у тому числі запозичена в останні роки. Груба, жаргонна і лайлива лексика не включається.

Тлумачний словник російської мови Д.Н. Ушакова

Тлумачний словник російської мови під редакцією Д.М. Ушакова - кращий тлумачний словник російської мови радянської епохи. В авторський склад колективу увійшли такі філологи вітчизняного мовознавства, як Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.І. Ожегов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларін і Б.В. Томашевський. Крім загальновживаних слів, у словнику подано терміни, використовувані в науці і техніці, а також слова, що позначають явища і реалії культурного і суспільного життя. Словникова стаття включає тлумачення слова, граматичну та стилістичну характеристики, етимологічну довідку.

Словник Брокгауза і Ефрона

Найбільша дореволюційна російська універсальна енциклопедія, випущена акціонерним видавничим товариством «Ф.А. Брокгауз - І.А. Ефрон ». «Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» мав стійку репутацію однієї з найкращих у світі універсальних енциклопедій. Він не тільки не поступався німецькому «Брокгаузу», французькому «Ларусс» або англійської (у той час) «Британіці», але в чомусь і перевершував їх, відрізняючись широтою тематичного охоплення і глибиною викладу новітніх (на початок XX століття) наукових відомостей . «Малий енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» являє собою значну добірку статей з 86 томів великого Брокгауза.

Словник синонімів Н. Абрамова

Н. Абрамов - псевдонім гебраїста і перекладача Н.А. Переферковіча (1871-1940), під яким учений виступав як лексикограф. Мета його книги - дати більш-менш повний вибір російських синонімів, тобто слів, подібних за загальним значенням, але різних за відтінками. Книга повинна служити посібником при знаходженні забутих виразів. Призначаючи свій Cловарь виключно для практичного вжитку осіб, які знають російську мову, автор дбав не стільки про точні визначеннях відтінків у різних синонімів, скільки про повноту синонімічних гнізд, надаючи чуттю користується вгадати потребное: мова рідко вважається з філософськими визначеннями і разграничениями, особливо в області синонімів , звичайно і виникають саме з неточних, фігуральних оборотів.

Словник С.І. Ожегова

Словник російської мови С.І. Ожегова - перший однотомний тлумачний словник російської мови, що вийшов в нашій країні після 1917 року. Вперше в російській лексикографії був створений словник особливого типу - нормативне загальнодоступне посібник, покликане сприяти підвищенню культури мови широких мас і бути керівництвом до правильного вживання слів, правильного утворення форм, правильній вимові і написанню. У цьому словнику з усього різноманіття лексики сучасної російської літературної мови був відібраний основний її склад, в компактній і популярній формі описані норми російської літературної мови, що склалася до середини 40-х років XX століття. Робота над словником, який вийшов у світ вперше в 1949 р, почалася напередодні Великої Вітчизняної війни. У підготовці першого видання брали участь проф. Г.О. Винокур, В.А. Петросян, а також акад. С.П. Обнорский як головний редактор словника.

З 1949 року багаторазові перевидання словника свідчать про те, що ця книга потрібна широкому читачеві. Люди різних професій отримують тут різноманітні необхідні відомості про сучасній російській мові: тлумачення значень слів, вказівки на сферу їх вживання, їх граматичні форми, стилістичну характеристику, фразеологічні зв'язку і т.д.

С.І. Ожегов до кінця життя працював над словником, удосконалюючи його структуру і склад.

У переробленому і доповненому вигляді словник виходив за його життя два рази - 1952 і 1960 (інші видання були стереотипними). І друге, і четверте видання словника, виправлені автором, істотно відрізнялися від першого як за обсягом (він збільшився майже на 40 авт. Аркушів), так і за змістом. С.І. Ожегов припускав підготувати до друку нове, дополннное і перероблене видання, але смерть перешкодила йому здійснити цей задум.

Після смерті С.І. Ожегова в 1964 р Видавництво визнало за необхідне продовжити роботу з удосконалення словника в тому напрямку, який було визначено С.І. Ожегова. Було прийнято рішення підготувати нове, доповнене і перероблене, видання. З проханням виконати цю роботу видавництво звернулося до доктора філологічних наук, проф. Н.Ю. Шведової, яка в 1952 р здійснювала лексикологический редакцію другого видання.

У підготовці 9-го видання брав участь канд. філологічних наук Л.І. Скворцов: їм був прочитаний весь текст словника і внесений ряд поправок і доповнень. Це видання містить 57 000 слів, включаючи похідні в гніздах. Дається короткий тлумачення кожного значення слова, наводяться приклади вживання слова в мові, фразеологічні сполучення, даються основні граматичні форми, стилістичні послід, що вказують на сферу вживання слова.

Крім перерахованих вище, також для роботи on-line в Інтернеті, є й спеціалізовані словники

(Юридичні, фінансові, церковних термінів, будівельні, філософські, етимологічні і т.д.).

Цими словниками on-line можна скористатися на перерахованих нижче ресурсах:

1. Колекція словників on-line на ресурсі Словопедія:

2. Колекція словників on-line на ресурсі ВсеСлова.ру:

Додатково по темі:

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Де в інтернеті знайти Етимологічний російськомовний словник Фасмера?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Де в інтернеті знайти Етимологічний російськомовний словник Фасмера?