25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Як правильно: опік або опік, підпалив або підпал?

РедагуватиУ обранеДрук

Голосні Е, Е, О після шиплячих Ж, Ш, Ч, Щ

Пишеться Е (Е)Пишеться Про

А) У коренях слів під наголосом


1. Можна підібрати однокорінне слово з Е: шерстка - шерсть, черт - чегтв, шепіт - шепчет- желтий - желтеть.1. Не можна підібрати однокорінне слово з Е: крижпровник, що трутьсяпроба, шпророх, шпрори, шпропарників, шпроркать, чпрокаться, чпропорно, чпрохом- Шпролохів, Щпрорс, Печпрора, Печпрорин, Іжпрора.
2. При зміні слова або в однокореневих словах є швидкість голосних: шпров - шва, обжпрора - ЖРать, жпром - жму, жмих.
3. У багатьох запозичених словах (причому як в ударних, так і в ненаголошених складах): шпродо, шпроМпол, шпророти, Артішпродо, капюшпрон, Крюшопрон, шпроу, шпроКолада, Шпротландія, шпроссе, шпроФер, шпровіністен, боржпром, джпронка, піжпрон, мажпрор, мажпрордом, креп-жпроірже, жпронглёр, Анчпроус та ін.

Б) Слова, утворені від дієслова палити


Дієслова і віддієслівні прикметники, дієприкметники: ожег руку, поджег дах, спаленоенний, жженний.Іменники: ожпрог руки, поджпрог вдома, ІЗЖпрога.

В) У закінченнях і суфіксах


1. У ненаголошеній положенні в закінченнях іменників і прикметників: з пейзажем, з дачей, рижего (Кошеня), хорошийего (Одного).1. Під наголосом у закінченнях іменників і прикметників: під промінь oacute-м, зі свічок oacute- й, больш oacute-го (Успіху), з чужoacute-го (Плеча).
2. У ненаголошеній положенні в суфіксах іменників і прикметників, що не утворених від дієслів: доченька, горошедо, плечейевиття, плюшевий.2. Під наголосом в суфіксах іменників і прикметників, що не утворених від дієслів: казачoacute-до, девчoacute-нка, хащoacute-ба, моржoacute-вий, грішoacute-вий.
3. Без наголосу на кінці прислівників: незграбнийе, багаче.3. Під наголосом на кінці прислівників, наприклад: свіжийoacute-, загoacute-. У говіркою ще немає суфікса, тому на кінці пишеться Е.
4. Без наголосу в іменників і прикметників із збіглим гласним: Грешен - грішна, страшен - страшна.4. Під наголосом у іменників і прикметників із збіглим гласним: княжoacute-н - княжна, смешoacute-н - смешна.
5. Під наголосом у суфіксі іменників -ер: діріжер, стажер.
6. Під наголосом у закінченнях дієслів: печет, жжет.
7. Під наголосом в глагольном суфіксі -ёвива;: розжитисяёвивать, викорчуютьёвивать.
8. Під наголосом у віддієслівних іменників з поєднанням суфіксів -ёв-к;: корчёвка (Від корчувати), ночёвка (Від ночувати).
9. Під наголосом у суфіксі пасивних дієприкметників -ённ; (-ен;), а також у похідних від них іменників: копчений - копченості, тушений - тушенка, Згущаючиённий - Згущаючиенка.
10. У відмінку займенники що: про що, а також у словах дарма, причому, ні при чому.


Примітки:

  • Слово шероховатий НЕ однокорінне зі словом шпророх.
  • Слово Тріщитьпротка, хоча і утворене від дієслова, але не має поєднання суфіксів -ёв-до-, тому пишеться з гласним про.
  • У прізвищах і географічних назвах під наголосом після шиплячих в суфіксах може писатися як -ів, так і -ёв (Залежить від традиції): Лихачов, Пугачов, Сичёвка, але: Ромашов, Балашов, Межовск.

Вправи до теми «Правопис голосних Е, Е, О після шиплячих»

Вправа 1. Вставте після шиплячих пропущені голосні е, е, про в наступних парах слів. Обгрунтуйте вибір голосної букви. Дайте транскрипцію поєднання: шиплячий + гласний.

Груш..вка - деш..вка, немає княж..н - ні ж..н, кніж..нкі - саж..нкі, бумаж..нка - пш..нка, туш..нка (маленька туша) - (яловича) туш..нка, з грач..м - ні при ч..м, душ..нка - жж..нка, еж..вий - деш..вий, девч..нка - печ .. нка, ш..ри - діріж..ри, під гараж..м - (ми) стріж..м, смеш..н - запряж..н, трещ..тка - щ..тка.

Вправа 2. Вставте пропущені голосні е, е, про після шиплячих. Розподіліть ці слова за відповідними пунктами правила.

Артіш..к, бараш..к, бесш..вний, багач .., в ч..м, верблюж..нок, веч..вой, волч..нок, вооруж..н, говорити заг .., греш..н, гуж..вой, девч..нка, деньж..нкі, дж..нка, дж..уль, душ..нка, ерш..вий, ещ .., ж..ваний, ж ..лоб, ж..лтий, ж..лудь, ж..рдочка, ж..рнов, жж..шь, ж..кей, ж..нглёр, жуч..к, заверш..н, загасив ..вивать, ізліш..к, казач..нок, клоч..к, кляч..нка, ковш..вий, колиш..к, коммівояж..р, копч..ная ковбаса, копч..ності, кореш..к, корч..вка, кош..лка, краснокож..го, криж..венний, крюш..н, кумач..вий, ландиш..вий, лізти на рож..н, калюж .. до, луч..вой, лущ..вка (від лущити), мальчіш..чка, мальч..нка, медвеж..нок, меш..ч..к, миш..нок, нагіш..м, недосвідчений ..нность, немає кіш..к, незграбний .., ніпоч..м, нитка-круч..нка, нож..вой, нож..вка, нож..нькі, нож..нка, ноч..вка , обреч..нность, одеж..нка, ож..г руку, ож..г руки, отвлеч..нний, очаж..к, паріч..к, парч..вий, пауч..к, перемежовуючи. .вка, плеч..вой, плюш..вий, під вожж..й, подж..г будинку, пощ..чіна, прож..г піджак, прож..рлівий, пч..лка, пш..ннік , пятач..к, п'ять кош..к, размеж..ванний, раскорч..вка, расч..ска, ретуш..р, реч..нька, реч..нка, реш..тка, рж .. т, з дач..й, з каланч..й, з левш..й, з ліхач..м, з малиш..м, з міраж..м, з нош..й, з продаж..й, з тягач..м, саж..нкі, саранч..вий, свіжий .. на вулиці, сгущ..нка, сгущ..нное молоко, смущ..нность, сокращ..нний, стаж..р, Старуш. .нка, стіш..к, сторож..вой, стосвеч..вая лампа, сургуч..м, суч..к, теч..т, Торж..к, трещ..тка, трещ..точний, що труться ..ба, трущ..бний, туш..ное м'ясо, свиняча туш..нка, тисч..нка, удруч..н, уч..т, часоч..к, чащ..ба, ч..лка , ч..лн, ч..рний, ч..рствий, ч..рт, ч..рточка, ч..ч..тка, ч..канье, ч..порний, ш..лк, ш ..Бо, ш..вінізм, ш..к, ш..колад, ш..мпол, ш..ркать, ш..рнічать, ш..рох, ш..ри, ш..ссейний, ш ..тландскій, ш..фёр, щ..голь, юбч..нка.

Джерела:

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Як правильно: опік або опік, підпалив або підпал?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Як правильно: опік або опік, підпалив або підпал?