25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Що таке гендерна психологія?

РедагуватиУ обранеДрук

Гендерна психологія - розділ диференціальної психології, в якому вивчаються закономірності поведінки людини в суспільстві, певні його біологічною статтю, соціальним підлогою (гендером) та їх співвідношенням. У гендерних дослідженнях соціальної психології вивчаються такі феномени, як: соціалізація, забобони, дискримінація, соціальне сприйняття і самосприйняття, самоповага, виникнення соціальних норм і ролей.

Хоча дана галузь знання часто називається гендерної психологією, істинно гендерної вона не є, оскільки велике число дослідних робіт, маркованих як гендерні, не спираються на гендерний підхід.

Основна дослідницька методологія такий гендерної психології - полоролевой підхід, в рамках якого жіночі та чоловічі ролі визнаються рівнозначними, хоч і різними за змістом. Вихідним підставою є неявне визнання біологічного детермінізму ролей, опора на психоаналітичне уявлення про уродженості чоловічого або жіночого начала в людині. При аналізі детермінант статевих відмінностей розглядаються як біологічні, так і соціокультурні чинники, причому всі соціокультурні впливу задані умовами гендерної соціалізації.

Для основної маси досліджень, які стосуються галузі гендерної психології, характерний єдиний методичний прийом, що полягає у виділенні двох груп різностатевих піддослідних і діагностиці конкретних психологічних характеристик з метою порівняння їх між собою. При цьому використовуються традиційні психологічні методи і методики. Переважна кількість вітчизняних гендерно-орієнтованих досліджень можуть бути віднесені до цієї групи.

Велика частина наукових робіт не орієнтована на вивчення проблем соціальної нерівності між статями, що породжується процесом гендерної соціалізації. У роботах психологів не знаходять відображення найбільш значущі для гендерної теорії такі проблеми, як: природа статевих відмінностей, оцінка психологічних відмінностей між статями і їх динаміка, вплив цих гендерних відмінностей на індивідуальний життєвий шлях людини і можливості особистісної самореалізації.

Перспективними дослідженнями в рамках гендерної психології слід визнати дослідження, спрямовані не так на пошук відмінностей в психологічних характеристиках та особливостях поведінки чоловіків і жінок, а на пошук їхнього психологічного сходства- орієнтовані на вивчення продуктивних стратегій і тактик поведінки чоловіків і жінок у подоланні традиційних гендерних стереотипів, а також на аналіз особистісних передумов успішної самореалізації жінок в професійній сфері, а чоловіків у сімейному.

Все це можна буде реалізувати за умови переорієнтації на інші методологічні підстави розвитку даної галузі знання, тобто тоді, коли домінуючою для гендерної психології стане не методологія полоролевого підходу. Поки ж розвиток гендерної психології буде характеризуватися лише накопиченням суми фактів без можливості їх узагальнення та структурування в нові концептуальні моделі і схеми.

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Що таке гендерна психологія?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Що таке гендерна психологія?