25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Які основні джерела законодавства були в 19 столітті?

РедагуватиУ обранеДрук

Банківське законодавство в 19 столітті

Головним джерелом законодавства в XIX в. стали видавалися щорічно з 1830 р Повне зібрання законів Російської імперії і виданий в 1832 р Звід за-конів Російської імперії, який був оголошений діючим джерелом права з 1 січня 1835 Закони, які приймались в проміжку між новими виданнями Сво-да, поміщалися в «Продовження до Зводу».

Банківському праву був переважно присвячений тому XI, частина 2 Зводу законів, де знаходився так званий Статут кредитний. Саме він містив діяли пра-вові норми, що регулювали правовий статус даних установ, Статут кредитний не регулював діяльність приватних і громадських кредитних установ. Не підпадали під його дію і місцеві кредитні встановлення у вигляді наказів загально-ного піклування, які були у віданні Міністерства внутрішніх справ і відповідно регулювалися актами то-ма 13 Зводу законів.

Важливе значення як джерела правового регулювання банківської діяльності в Росії мали статути дер-жавних банківських установ. Вони містили норми, обов'язкові для дан-них установ, і фактично можуть вва-таться законами, так як затверджується не-посередньо імператором. Сюди мож-но віднести насамперед статути держав-ного банку.

Статут служив чинним джерелом права до прийняття в 1894 р нового статуту, який вніс певні зміни в правове становище Державного бан-ка, по-новому врегулював багато важливих питань.

В якості важливого джерела можна рас-бачати статути ощадних кас.

Діяльність недержавних кредит-них установ також визначалася уста-вами, але іншого роду. Кожне банківська установа в Російській імперії, поза за-лежно від того, чи було воно суспільним, земським, акціонерним і так да-леї, мало свій статут, оскільки без висо-чайшего затвердження такого воно не міг-ло розпочати свою діяльність. Кожен знову утверждавшийся банківський статут публікувався в Повному зібранні законів Российс-кою імперії.

В якості ще одного джерела банків-ського права можна виділити положення, які по своїй суті також були законами, що вимагали найвищого ут-верждения. Положення визначали основні моменти діяльності таких установ-ний, як міські громадські банки і установи дрібного кредиту.

Джерело:

  • Мінажетдінов Р. Х. Основні джерела банківського права в Російській імперії // Банківська справа. 2006. № 11. С. 65 - 66.

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Які основні джерела законодавства були в 19 столітті?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Які основні джерела законодавства були в 19 столітті?