25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Яка історія розвитку кириличного алфавіту?

РедагуватиУ обранеДрук

В історії походження кирилиці досі багато неясного. Це пов'язано, насамперед, з тим, що до нас дійшло дуже мало пам'яток стародавньої слов'янської писемності. На підставі наявного історичного матеріалу вчені будують численні теорії, часом суперечать один одному.

Традиційно появу писемності у слов'ян пов'язують з прийняттям християнства в X столітті. Але книга «Сказання про письмена слов'янських», яку наприкінці IX ст. написав болгарський письменник Чернігорізец Хоробрий, доводить, що ще в язичницьку епоху у слов'ян були власні букви і знаки. З прийняттям християнства в російській писемності з'явилися латинські і грецькі літери, які, однак, не могли передати багато слов'янських звуки (б, з, ц).

Створенню стрункої системи знаків, повністю відповідної слов'янської фонетики, ми зобов'язані просвітителям братам Кирилу (Костянтину) і Мефодію. Складання такої системи (алфавіту) було потрібно для того, щоб перевести візантійські релігійні книги на слов'янську мову і поширювати християнство.

Для створення алфавіту брати узяли за основу грецьку алфавітну систему. Розроблена імовірно до 863 р азбука отримала назву глаголиця (від слов'янського «глаголити» - говорити). Найважливішими пам'ятками глаголиці вважаються «Київські листки», «Синайський псалтир» і деякі євангелія.

Походження другої слов'янської азбуки кирилиці (від імені Кирило) дуже туманно. Традиційно вважається, що послідовники Кирила і Мефодія створили на початку X ст. нову абетку на основі грецького алфавіту з додавання букв з глаголиці. Алфавіт налічував 43 букви, з низ 24 були запозичені з візантійського статутного листа, і 19 - винайдені заново.

Найдавнішим пам'ятником кирилиці вважається напис на руїнах храму в Преславі (Болгарія), що датується 893 роком. Накреслення літер нового алфавіту було простіше, тому з часом кирилиця стала основним алфавітом, а глаголиця вийшла з ужитку.

З X по XIV ст. кирилиця мала форму накреслення, названу статутом. Відмінними рисами статуту були виразність і прямолінійність, нижнє подовження букв, великий розмір і відсутність пробілів між словами.

Найяскравішим пам'ятником статуту вважається книга «Остромирового євангелія», написана дияконом Григорієм в 1056-1057 рр. Ця книга є справжнім витвором давньослов'янського мистецтва книги, а також класичним зразком писемності тієї епохи. Серед значимих пам'ятників варто також відзначити «Архангельське євангеліє» і «Ізборник» великого князя Святослава Ярославовича.

Зі статуту розвинулася наступна форма накреслення кирилиці - полуустав. Полуустав відрізняли більш округлі, розмашисті букви меншого розміру з безліччю нижніх і верхніх подовжень. З'явилася система розділових знаків і надрядкові знаки. Полуустав активно використовувався в XIV-XVIII ст. разом зі скорописом і в'яззю.

Поява скоропису пов'язано з об'єднанням російських земель в єдину державу і, як наслідок, більш стрімким розвитком культури. Назрівала потреба в спрощеному, зручному стилі письма. Скоропис, що сформувалась в XV столітті, дозволила писати більш побіжно. Букви, частково пов'язані між собою, стали округлими і симетричними. Прямі і криві лінії придбали рівновагу.

Поряд зі скорописом була поширена також в'язь. Вона характеризувалася витиеватим з'єднанням букв і великою кількістю декоративних ліній. В'язь використовувалася, головним чином, для оформлення заголовків і виділення одиничних слів в тексті.

Подальший розвиток кирилиці пов'язаний з ім'ям Петра I.

Якщо Іван Грозний у XVI ст. заклав основи книгодрукування в Росії, то Петро I вивів друкарську галузь країни на європейський рівень. Він провів реформу алфавіту і шрифтів, в результат якої в 1710 році був затверджений новий цивільний шрифт. У цивільному шрифті відбивалися як зміни в написанні букв, так і зміни в алфавіті. Більшість букв знайшло однакові пропорції, що значно спростило читання. У вживання були введені латинські s і i. Літери російського алфавіту, що не мають відповідності в латинському (ь, ь та інші), відрізнялися по висоті.

З середини XVIII по початок XX ст. йшов подальший розвиток російського алфавіту і цивільного стилю. У 1758 році з алфавіту були вилучені зайві літери «зело», «ксі» і «пси». Старе «io» було за пропозицією Карамзіна замінено на е. Отримав розвиток єлизаветинський шрифт, який відрізняла велика компактність. У ньому, нарешті, закріпилося сучасне написання букви б.

У 1910 році в словолітную Бертгольда був розроблений академічний шрифт, що об'єднав елементи російських шрифтів XVIII століття і накреслення латинського шрифту «Сорбонна». Трохи пізніше використання російських модифікацій латинських шрифтів оформилося в тенденцію, яка панувала в російській книгодрукуванні аж до Жовтневої революції.

Зміна суспільного ладу в 1917 році не обійшла стороною і російський шрифт.

В результаті широкої реформи правопису з алфавіту вилучили букви i, ь (ять) і Theta- (фіта). У 1938 році була створена лабораторія шрифту, яка надалі буде перетворена у Відділ нових шрифтів при Науково-дослідному інституті поліграфічного машинобудування. У відділі над створенням шрифтів трудилися талановиті художники такі, як Н. Кудряшов, Г. Банников, Є. Глущенко. Саме тут розроблялися заголовні шрифти для газет «Правда» та «Известия».

В даний час значимість шрифту ніхто не оспорює. Було написано безліч робіт про роль шрифту в сприйнятті інформації, про те, що кожен шрифт несе в собі емоційну складову і яким чином це можна застосовувати на практиці. Художники активно використовують багатовіковий досвід книгодрукування для створення все нових і нових шрифтів, а дизайнери вміло розпоряджаються достатком графічних форм для того, щоб зробити текст найбільш читабельним.

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Яка історія розвитку кириличного алфавіту?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Яка історія розвитку кириличного алфавіту?