25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Який план морфологічного розбору причастя?

РедагуватиУ обранеДрук

Причастя характеризується в лінгвістиці по-різному. Одні мовознавці вважають причастя особливою формою дієслова, інші - самостійною частиною мови.

Причастя - особлива форма дієслова (або самостійна частина мови), яка позначає ознаку предмета за дією, об'єднує в собі властивості прикметника та дієслова і відповідає на питання який? (Яка? яке? які? )

Причастя, як і прикметники, узгоджуються з іменником в числі, роді (в однині) і відмінку.

Початкова форма причастя така ж, що і у прикметника, - однина, чоловічий рід, називний відмінок: втік, який будував, розкритий.

Основні ознаки причастя

А) Загальна граматичне значення - це значення ознаки предмета за дією: думати, говорити, що стояв, вирішуване, розстріляний, допиті.

Б) Морфологічні ознаки:

1. Причастя утворюються від дієслів і зберігають наступні ознаки дієслів:

 • вид,
 • перехідність,
 • зворотність,
 • час.

2. На відміну від дієслів дієприкметники не мають форм майбутнього часу. Форми теперішнього часу є тільки у дієприкметників, утворених від дієслів недосконалого виду. Пор .: думати (Недосконалий вид) - думаючий, думавшій- подумати (Досконалий вид) - Подумайте.

3. Причастя мають наступні ознаки прикметників:

 • причастя, як і прикметники, змінюються по числах, родах (в однині) і відмінками (в повній формі): Біг, біг, біг, біг;
 • причастя, як і прикметники, узгоджуються з іменником у числі, роді (в однині) і відмінку: втрачений щоденник, втрачена книга, втрачений час-втрачені години, втраченого часу;
 • пасивні дієприкметники, як і якісні прикметники, мають повну і коротку форми: Допит - допіт- втрачений - втрачений.

В) Синтаксичні ознаки:


1. У пропозиції причастя, як і прикметники, зазвичай бувають визначеннями або частиною складеного іменного присудка: Захоплені, ми забули про все (Визначення)- Усе навкруги здавалося зануреним в задуму (Частина складеного іменного присудка).


2. Короткі причастя, як і короткі прикметники, в пропозиції виконують роль складеного іменного присудка: Книга розкрита на восьмий сторінці.


Розряди дієприкметників


У складі дієприкметників виділяються два розряди: дійсні і пасивні.

1. Дійсні причастя позначають ознака, яка створюється дією самого предмета: читаючий хлопчик - це хлопчик, який сам читає- читав хлопчик - це хлопчик, який сам читав.

2. Пасивні дієприкметники позначають ознака, яка створюється у предмета під впливом дії іншого предмета: прочитана хлопчиком книга - книга, яку прочитав хлопчик- побудований робочими будинок - будинок, який побудували робочі.

Пасивні дієприкметники володіють рядом особливостей:

 • пасивні дієприкметники утворюються тільки від перехідних дієслів: пОстроу (Що?) будинок (В.п.) - побудований будинок- читати (Що?) книгу (В.п.) - читаемая книга;
 • пасивні дієприкметники мають повну і коротку форму: побудований будинок - будинок побудований, допиті молоко - молоко допиті;
 • пасивні дієприкметники можуть поширюватися іменником або займенником у Т.п. зі значенням суб'єкта дії: побудований (ким?) робочими будинок (Робочі побудували будинок) - розказана (ким?) бабусею казка (Бабуся розповіла казку).

Морфологічний розбір дієприкметників (план):

1. Частина мови, загальне граматичне значення і питання.

2. Початкова форма (однина, чоловічий рід, називний відмінок).

3. Морфологічні ознаки:

1) розряд причастя (дійсне або страдательное);

2) ознаки дієслова:

 • вид,
 • зворотність,
 • час;

3) ознаки прикметника:

 • тільки для пасивних дієприкметників - повна або коротка форма,
 • для всіх дієприкметників - число, рід (в однині), відмінок (в повній формі).

4. Синтаксична роль (яким членом речення є причастя в даній пропозиції).


Зразки морфологічного розбору дієприкметників


Навколо мене, підганяли знайомими хлопчиками, промчав табун (И.С.Тургенев).

Підганяли (Табун)

1. Причастя, позначає ознаку предмета за действію- відповідає на запитання який?

2. Н. ф. - Підганяли.

3. Морфологічні ознаки:

1) страдательное;

2) ознаки дієслова: недосконалий вид, безповоротне, нині;

3) ознаки прикметника: вжито в повній формі, однині, чоловічому роді, називному відмінку.

4. У пропозиції виконує роль визначення.

Гармата наша заряджена була картеччю (А.С. Пушкін).

Заряджена (Гармата)

1. Причастя, позначає ознаку предмета за действію- відповідає на запитання яка?

2. Н. ф. - Заряджений.

3. Морфологічні ознаки:

1) страдательное;

2) ознаки дієслова: доконаний вид, безповоротне, минулий час;

3) ознаки прикметника: вжито в короткій формі, однині, жіночому роді.

4. У пропозиції виконує роль присудка.

Джерело:

 • Розділ «Причастя» в посібнику Балашової Л.В., Дементьєва В.В. «Курс російської мови»

Додатково:

 • Як розрізняти причастя та віддієслівні прикметники?
 • Які є правила правопису Н і НН у причастиях і віддієслівних прикметників?
 • Скільки Н пишеться в коротких причастя і коротких віддієслівних прикметників?
 • Де знайти вправи до теми «Наголос у причастиях і віддієслівних прикметників»?
 • Які правила правопису дієприкметників на -анний і -енний?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті дієприкметників?
 • Які бувають помилки у вживанні дієприкметників і причетних оборотів?
 • Як змінюється правопис дієприкметників при переході їх у прикметники?
 • Коли пишеться буква Е перед Н (НН) в причастиях і віддієслівних прикметників?
 • Коли пишеться буква А перед Н (НН) в причастиях і віддієслівних прикметників?

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Який план морфологічного розбору причастя?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Який план морфологічного розбору причастя?