25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Які є формотворчих суфікси?

РедагуватиУ обранеДрук

1. Що таке формотворчих морфеми (афікси)?

Морфеми, що використовуються для утворення форм слів, називаються формоутворювальними (Або формообразовательнимі, або словозмінна).

Примітка: щодо належності деяких морфем до групи формотворчих думки вчених розходяться, тому слід уточнювати даний матеріал, спираючись на вимоги конкретних навчальних програм.

2. Які морфеми (Афікси) ставляться до формотворчим?

До формотворчим морфемам відносяться:

 • всі закінчення: шкіл-а, ід-у, гарний-ий;
 • деякі суфікси (див. перелік нижче);
 • приставка наи-, бере участь (разом з суфіксами) в утворенні форм чудовою, рідше порівняльної ступеня прикметників і прислівників: най-кращий, най-менший, най-вищий, най-складний, най-більш, най-менш;
 • постфікси -ті 2-го особи множини наказового способу дієслів: хоти-ті, візьми-ті, думай-ті.

3. Чи входять формотворчих морфеми в основу слова?


Формотворні морфеми в основу слова не входять.

4. Які суфікси є формотворними?

Примітка: думки вчених з цього питання розходяться.

Перелік формотворчих суфіксів:

 • всі суфікси ступенів порівняння прикметників і прислівників (-її, -ів, -е, -ше,-Же, -ейш, -айш): Сильний - сильно - сильн-її-дорогою - дорого - дорож-е- глибокий - глибоко - глиб-ж;
 • суфікс -л- (У тому числі нульовою) минулого часу дієслів: справи-л, хоті-л б, ніс-Oslash-, спас-Oslash-;
 • суфікс -и- (У тому числі нульовою) 2-го особи наказового способу дієслів: жд-і, нес-і-ті, сядь-Oslash-;
 • суфікси невизначеної форми дієслова -ть, -ти, -чь-: Лежачи-ть, пас-ти, бере-чь (в дієсловах на чь спостерігається таке явище, як накладення морфем: Наприклад, в слові берегти -чь - це і частина кореня (Берегти, бережи, березі, бережеш) (Г // ж // год), і формоутворювальний суфікс як показник невизначеної форми дієслова);
 • всі суфікси дійсних дієприкметників теперішнього і минулого часу (-ущ-, -ющ, -ащ-, -ящ-, -вш-, Ш-): Нес-ущ-ий, гра-ющ-ий, кричить-ащ-ий, свист-ящ-ий, чита-ВШ-ий, рос-ш-ий;
 • всі суфікси пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу (-ем-, -ім-, -ом-, НН, -енн-, т-): Організа-ем-ий, люб-ім-ий, вед-ом-ий, побачивши-енн-ий, розкрити-енн-ий, стер-т-ий, замішані-нн-ий;
 • всі суфікси дієприслівників (А-, -я-, -учі-, -ючі-, в-, -вші-, -ші-): Чую-а, дава-я, буд-вчи, гра-ючи, Прогр-в, наду-воші-сь, замкнув-ши-сь;
 • деякі суфікси іменників як показники множинного і єдиного числа, пор .: громадянин - громадяни (суфікс -ин - показник однини) - друг - друзь [ї-а] (множина створюється не тільки за рахунок закінчення - [а], але і за рахунок суфікса -[Й] -) - Син - син-овь[ї-а] (множина створюється не тільки за рахунок закінчення - [а], але і за рахунок суфікса -овь [й] -) - Каченя (ед.ч.) - ут-ят-а (суфікс -ят- - показник множини);

 • деякі суфікси іменників як показники непрямих відмінків, пор .: мати - (немає) мат-ЕР-і, час - (немає) брешемо-ен-і.

Джерела:

 • глава «Суфікси. Постфікси »в навчальному посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»;
 • глава «Формоутворювальний суфікс. Модифікації дієслівної основи »в посібнику Є.І. Літневской «Російська мова: короткий теоретичний курс для школярів».

Додатково:

 • морфемно-орфографічний словник А.Н. Тихонова (Щоб побачити поділ слова на морфеми, слід натиснути на знак «+» в розділі «морфемной-орфографічний словник, 2002 г.»);
 • словообразовательно-морфемний словник російської мови К.Р. Галиуллина (Представлені словотвірні гнізда і ділення слова на морфеми);
 • словники російської мови, в тому числі рідкісні (Посилання на скачування і електронні версії).

Додатково:

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Які є формотворчих суфікси?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Які є формотворчих суфікси?