25900 авторів і 91 редактор відповіли на 98952 питання,
розмістивши 129771 посилання на 81900 сайтів, приєднуйтесь!

Реклама партнерів:

Які адміністративні стягнення передбачені законодавством України?

РедагуватиУ обранеДрук

Адміністративна відповідальність - це особливий вид юридичної відповідальності, якій притаманні всі ознаки останньої (вона настає на основі норм права, за порушення правових норм, конкретизується юрисдикційними актами компетентних органів, пов'язана з державним примусом). З іншого боку, адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного примусу і володіє всіма його якостями.

У Росії та інших країнах СНД діє велика кількість різних адміністративних правил. До їх числа відносяться, наприклад, правила поведінки в громадських місцях, правила дорожнього руху, санітарно-епідеміологічні правила, протипожежні, правила торгівлі, митні правила, правила з техніки безпеки і охорони праці, правила полювання, рибного лову, охорона навколишнього середовища та природних ресурсів , правила військового обліку, прикордонного режиму, надзвичайного стану та інші.

Порушення адміністративних правил можуть спричинити різноманітні види відповідальності: кримінальну, дисциплінарну, адміністративну і матеріальну (для осіб, на яких не поширюється дія норм трудового права). Крім того, на основі норм адміністративного права можуть застосовуватися заходи громадського впливу та інших заходів.

Необхідно також мати на увазі, що адміністративна відповідальність передбачає норми не тільки адміністративного права, а й ряду інших галузей права, зокрема трудового і фінансового.

Оскільки адміністративна відповідальність являє собою вид юридичної відповідальності, то, з одного боку, їй властиві всі ознаки останньої, а, з іншого боку, вона володіє певними відмінностями від інших видів юридичної відповідальності.

Як різновид юридичної відповідальності адміністративна відповідальність володіє всіма ознаками, властивими юридичної відповідальності в цілому:

 • являє собою міру державного впливу (примусу);
 • настає при здійсненні правопорушення і наявності вини;
 • застосовується компетентними органами і посадовими особами;
 • полягає в застосуванні до правопорушника певних санкцій;
 • застосовувані санкції строго визначені законом.

У той же час виділяються такі характерні риси та основні відмітні ознаки адміністративної відповідальності у зіставленні з іншими видами юридичної відповідальності:

 • адміністративна відповідальність має власну нормативно-правову основу, відмінну від нормативно-правових основ інших видів відповідальності, а її норми утворюють самостійний інститут адміністративного права;
 • адміністративна відповідальність встановлюється законами, підзаконними актами, або їх нормами про адміністративні правопорушення. Підставою адміністративної відповідальності є вчинення адміністративного правопорушення;
 • суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути фізичні та юридичні особи. Санкції (тобто заходи юридичної відповідальності за правопорушення), передбачені за адміністративні правопорушення, адміністративні стягнення. Адміністративні стягнення застосовуються досить широким колом уповноважених органів і посадових осіб виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також судами (суддями);
 • адміністративні покарання накладаються уповноваженими органами і посадовими особами на не підпорядкованих їм правопорушників;
 • Застосування адміністративного стягнення не тягне за собою судимості і звільнення з роботи, а особа, до якої воно застосовано, вважається у яких адміністративне стягнення тільки протягом встановленого строку;
 • справи про адміністративну відповідальність розглядаються і адміністративні покарання накладаються відповідно до законодавства, що регламентує провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Законодавча основа адміністративної відповідальності в РФ

Законодавчу основу адміністративної відповідальності утворює система нормативних правових актів, яка містить правові норми, що встановлюють адміністративну відповідальність. Основними нормативними актами, що встановлюють адміністративну відповідальність, є Кодекс про адміністративні правопорушення, Митний кодекс Російської Федерації, Положення про комісії у справах неповнолітніх, а також ряд федеральних законів про відповідальність за адміністративні правопорушення.

Адміністративне та адміністративно-процесуальне законодавство перебуває у спільному віданні (тобто у спільній діяльності та відповідальності) Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.

Відповідно до Конституції Російської Федерації з предметів спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів видаються федеральні закони та які відповідно до федеральних законів закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації. За предметів ведення Російської Федерації і з предметів її спільного ведення з суб'єктами Федерації закони та інші нормативні правові акти не можуть суперечити федеральним законам, а в разі такого протиріччя діє федеральний закон. Тобто, не підлягає застосуванню будь-який нормативний правовий акт суб'єкта Російської Федерації з питань адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства, якщо він суперечить якомусь федеральному закону з цих питань.

В адміністративному праві основним федеральним нормативним правовим актом зведеного характеру (кодифікаційних актом) є Кодекс України про адміністративні правопорушення (КоАП РФ). Кодекс складається з Загальної та Особливої частин. У Загальній частині визначені поняття адміністративного правопорушення, суб'єкти адміністративної відповідальності, види адміністративних стягнень, загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень. У Особливої частини дана класифікація адміністративних правопорушень із зазначенням адміністративного стягнення за кожне. Крім того, Кодекс визначає систему органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення (розділ III), регламентує провадження у справах про адміністративні правопорушення (розділ IV) і виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (розділ V).

Адміністративне покарання у РФ є встановленої державою мірою відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення і застосовується з метою попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. при цьому адміністративне покарання не може мати своєю метою приниження людської гідності фізичної особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, або заподіяння йому фізичних страждань, а також нанесення шкоди діловій репутації юридичної особи.

За вчинення адміністративних правопорушень згідно ст. 3.3 КоАП РФ можуть встановлюватися і застосовуватися такі адміністративні покарання:

 • попередження;
 • адміністративний штрафні
  оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення;
 • конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення;
 • позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі;
 • адміністративний арешт;
 • адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства;
 • дискваліфікація;
 • адміністративне призупинення діяльності (п. 9 введений Федеральним законом від 09.05.2005 р № 45-ФЗ).

Відносно юридичної особи можуть застосовуватися адміністративні покарання, перераховані в пунктах 1-4, 9 частини 1 ст.3.2 (в ред. Федерального закону від 09.05.2005 № 45-ФЗ). Адміністративні покарання, перераховані в пунктах 3-9 частини 1 ст. 3.2, встановлюються тільки Кодексом про адміністранівних порушеннях.

Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства (ст. 3.10 КоАП) полягає в примусовому і контрольованому переміщенні висилають через державний кордон за межі РФ, а у випадках, передбачених законодавством, mdash їх контрольованому самостійному виїзді з Російської Федерації. Адміністративне видворення за межі РФ не може застосовуватися до військовослужбовців - іноземним громадянам.

Федеральним законом від 30 березня 1995 «Про попередження поширення в Російській Федерації захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції)» передбачено, що у разі виявлення ВІЛ-інфекції у іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території Росії, вони підлягають депортації з Російської Федерації у порядку, встановленому її законодавством.

Митним кодексом РФ і низкою інших актів встановлено такі стягнення, як відкликання ліцензії або кваліфікаційного аттестата- стягнення вартості товарів і транспортних засобів.

Всі перераховані покарання тісно пов'язані між собою і утворюють єдину систему-їх об'єднує спільна мета: захист правопорядку, вплив на осіб, які вчинили адміністративні порушення, попередження вчинення нових порушень. За змістом кожне покарання є карою, мірою відповідальності, яка призначається за адміністративні делікти, застосування будь-якого з них означає настання адміністративної відповідальності, тягне несприятливі юридичні наслідки.

Таким чином, система адміністративних наказааній включає в себе різні за характером, тяжкості і юридичних наслідків санкції. Це дає можливість відповідним органам (посадовим особам) обрати міру стягнення за проступок з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, а також обставин, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Призначення заходів адміністративних покарань дещо інше, ніж адміністративно-запобіжних заходів і заходів адміністративного припинення. Якщо адміністративно-запобіжні заходи призначені для попередження правопорушення, недопущення шкідливих наслідків, то адміністративні покарання застосовуються, коли необхідно зробити певний вплив на свідомість особи, поведінка якого значно відхилено від форми. Призначення адміністративного покарання потрібно визначати через мети.

Адміністративна відповідальність в законодавстві України

У законодавстві України замість поняття «адміністративне покарання» використовується аналогічне поняття «адміністративне стягнення» («Адміністративне стягнених»).

Цілі адміністративного стягнення вперше в історії адміністративного законодавства України були закріплені у ст. 23 КпАП України.

Згідно ст. 23 адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується в таких цілях:

 • виховання особи вчинила правопорушення в дусі закону;
 • запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами.

Стаття 24 КпАП України передбачає наступні адміністративні стягнення:

 • попередження;
 • штраф;
 • оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
 • конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правонарушенія- грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
 • позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);
 • громадські роботи;
 • виправні роботи;
 • адміністративний арешт.

Законами України можуть бути встановлені й інші види адміністративних стягнень - наприклад, передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.

Висновки. Таким чином, застосування заходів адміністративного покарання (стягнення) переслідує виховання правопорушника в дусі закону. Стягнення є засобом впливу на його свідомість. Основне завдання виховання - за допомогою стягнення прищепити навички стимулюючі добровільне свідоме виконання особою своїх обов'язків.

Джерела та додаткова інформація:

 • consultant.ru - Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 • zakon.rada.gov.ua - Кодекс України про адміністративні правопорушення (укр. Яз.);
 • rnk.ru - Шарова С.В. Адміністративна відповідальність у сфері податків і зборів // Російський податковий кур'єр. 2002. № 10.
 • tarasei.narod.ru - відповідальність в адміністративному праві;
 • ref.by - адміністративне стягнення, види адміністративних стягнень (в українському законодавстві);
 • Гусєва Т.А., Діхтяр О.І., Дракин М.Н. Адміністративна відповідальність за правопорушення у підприємницькій діяльності. М .: ІД ФБК-ПРЕСС, 2003. 176 с. (Б-ка журн. «Фінансові та бухгалтерські консультації». Вип. 4 (20)).
 • Мосін Е.Ф. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері бізнесу. СПб .: ЗАТ «ЕЛБІ», 1998. 208 с.

Додатково:

Реклама партнерів:

РедагуватиУ обранеДрук

Схожі питання


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
«Які адміністративні стягнення передбачені законодавством України?»

В інших пошукових системах:

GoogleЯndexRamblerВікіпедія

» » Які адміністративні стягнення передбачені законодавством України?